HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO

logocmctelecom

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

O0o ———– ———-

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

PHỤ LỤC 02(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO)

(V/v: Đăng ký khuyến mại dịch vụ Tổng Đài Ảo)

Hợp đồng số…… 2016/TDA/VAS ký ngày….. /………. / 2016.

Chúng tôi gồm:

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO)

Người đại diện: Ông Lê Anh Vũ                              Chức vụ: Giám đốc TT Dịch vụ Giá trị gia tăng

(Giấy ủy quyền số: 01/2016/GUQ-CTEL ký ngày 01/01/2016)

Mã số thuế:        0102900049                                     Điện thoại: 0983 360 281

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Bên B:

Người đại diện:                                                                                 Chức vụ:

Địa chỉ trên CMT/ĐKKD:

Địa chỉ giao dịch:

Điện thoại:                                                                              Email:

Cùng thoả thuận các điều khoản sau:

Điều 1: Chương trình khuyến mại(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO)

1.1. Đối tượng tham gia

– Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Thoại cố định GigaFone từ ngày 01/06/2016 đến ngày 02/09/2016.

1.2. Nội dung khuyến mại

– Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Thoại cố định GigaFone, đầu số dịch vụ 710 xxxxx được miễn phí sử dụng dịch vụ Tổng Đài Ảo

– Gói dịch vụ Tổng đài ảo được sử dụng miễn phí: 05 EXTENSION (05 máy lẻ) tương ứng số tiền được giảm trừ khi thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo theo tháng là 200.000 vnđ (Hai trăm ngàn đồng./.)

Điều 2: Thời gian hưởng khuyến mại(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO)

Số tháng khách hàng được hưởng khuyến mại: 12 tháng

Thời gian bắt đầu: Từ tháng ……………………………………………………………………………………………………….

Thời gian kết thúc: Đến hết tháng……………………………………………………………………………………………….

(Kết thúc thời gian khuyến mại, phụ lục khuyến mại sẽ không còn hiệu lực)

Điều 3: Điều khoản chung(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO)

1.   Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng số…………./2016/TDA/VAS đã ký ngày ………………………và tuân thủ theo các điều khoản chung trên cơ sở nội dung hợp đồng đã nêu.

2.   Phụ lục hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.