Mẫu Hợp đồng Gigafone file mềm

Hợp đồng Gigafone
Hợp đồng Gigafone

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                  ———–o0o———-

                                                                                                                                                  ………, ngày … tháng … năm 20…….

PHỤ LỤC 01

(Hợp đồng gigafone)

(V/v cung cấp dịch vụ thoại gigafone)

Hợp đồng số  …………………/2016/Voice/VAS ký ngày …  / …  / 20….

Chúng tôi gồm:

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC(Hợp đồng gigafone)

Người đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:        0102900049

Điện thoại: 0983 360 281

Địa chỉ:

Bên B:

Người đại diện:

Chức vụ

CMT/ Hộ chiếu/ GPKD:

Ngày cấp

Địa chỉ trên CMT/ĐKKD:

Địa chỉ giao dịch:

Điện thoại:

Email:

Cùng thoả thuận các điều khoản sau:

Điều 1: Số điện thoại đăng ký(Hợp đồng gigafone):

STT

Dịch vụ

Số lượng

Số đăng ký

Địa chỉ lắp đặt

1

ĐTCĐ Gigafone

Lưu ý: Số hiển thị khi khách hàng thực hiện cuộc gọi ra (CLID) bắt buộc là số điện thoại đã đăng ký.

Điều 2: Các dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí( phụ thuộc thiết bị đầu cuối của khách hàng)

STT

Tên dịch vụ

STT

Tên dịch vụ

1

Từ chối cuộc gọi nặc danh, từ chối một nhóm cuộc gọi

9

Cho phép gọi vào trực tiếp tới 1 máy và bỏ qua lời chào

2

Chuyển cuộc gọi vào 1 số máy khác trong trường hợp bận máy, không có tín hiệu trả lời…

10

Cấu hình cho phép thực hiện các cuộc gọi nhanh

3

Hiện số gọi đến trên máy điện thoại nhận

11

Dịch vụ chống làm phiền, khi bật tính năng này, các cuộc gọi đến sẽ bị chặn lại

4

Nhóm các số thành 1 số duy nhất đại diện

12

Thiết lập cuộc gọi hội nghị khi người tham gia gọi đến một số điện thoại đã định trước

5

Tự động trả lời và chuyển cuộc gọi đến các máy nhánh

13

Cho phép người dùng tạm ngưng thoại trên 1 máy và tiếp tục thoại trên 1 máy khác

6

Giới hạn thời gian gọi

14

Gọi 3 bên, 3 người cùng nói chuyện một lúc

7

Chuyển đàm thoại đang diễn ra tới 1 số máy khác

15

Tạo các nhóm (profile) cho từng số điện thoại

8

Chặn hướng gọi theo yêu cầu

16

Truy tìm cuộc gọi

(Khách hàng đánh dấu X vào ô lựa chọn dịch vụ)

Điều 3: Cước phí

Hợp đồng gigafone)

Bảng giá cước dịch vụ: Giá cước dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nhà nước hoặc do bên A trên cơ sở các quy định quản lý Nhà nước về giá cước viễn thông. Bên A có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới bên B trong trường hợp có thay đổi về giá cước dịch vụ.

Giá cước

Đơn vị: VNĐ

6s khối

+ 1s

1 phút

Cố định nội hạt

Thuê bao/tháng

22.000

Gọi nội hạt/phút

220

Cố định liên tỉnh

Liên tỉnh nội mạng

82,5

13,75

825

Liên tỉnh khác mạng

82,5

13,75

825

Di động

102,3

17,05

1.023

Bao gồm VAT 10%

Mức cước sử dụng của bên B trong tháng dự kiến (Khách hàng đánh dấu X vào ô lựa chọn)

o Dưới 5,000,000 đ/ tháng

o Từ 5,000,000 đ/ tháng – 10,000,000đ/ tháng

o Từ 10,000,000đ/ tháng – 20,000,000đ/ tháng

o Trên 20,000,000đ/ tháng

Đăng kí hạn mức cước quốc tế:

þ Không cho phép thực hiện các cuộc gọi đi quốc tế

o Dưới 2,000,000 đ/ tháng

o Từ 2,000,000 đ/ tháng – 5,000,000đ/ tháng

o Từ 5,000,000đ/ tháng – 10,000,000đ/ tháng

o Trên 10,000,000đ/ tháng

Bên A thiết lập chế độ cảnh báo theo mức sử dụng tối đa trong tháng dự kiến của bên B và gửi thông báo trong trường hợp khách hàng dùng tới mức cước tương ứng.

Điều 4: Điều khoản chung (Hợp đồng gigafone)

1.    Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng số …………/2016/Voice/VAS đã ký ngày … / … / 20…

2.    Phụ lục hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.

                              Đại diện bên A                                                                                                       Đại diện bên B

Ý kiến bạn đọc (2)

 • Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master’s medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

  The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

  A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

  Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

  A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

  Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

   

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.