Mẫu Hợp đồng Gigafone file mềm

Hợp đồng Gigafone
Hợp đồng Gigafone

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                  ———–o0o———-

                                                                                                                                                  ………, ngày … tháng … năm 20…….

PHỤ LỤC 01

(Hợp đồng gigafone)

(V/v cung cấp dịch vụ thoại gigafone)

Hợp đồng số  …………………/2016/Voice/VAS ký ngày …  / …  / 20….

Chúng tôi gồm:

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC(Hợp đồng gigafone)

Người đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế:        0102900049

Điện thoại: 0983 360 281

Địa chỉ:

Bên B:

Người đại diện:

Chức vụ

CMT/ Hộ chiếu/ GPKD:

Ngày cấp

Địa chỉ trên CMT/ĐKKD:

Địa chỉ giao dịch:

Điện thoại:

Email:

Cùng thoả thuận các điều khoản sau:

Điều 1: Số điện thoại đăng ký(Hợp đồng gigafone):

STT

Dịch vụ

Số lượng

Số đăng ký

Địa chỉ lắp đặt

1

ĐTCĐ Gigafone

Lưu ý: Số hiển thị khi khách hàng thực hiện cuộc gọi ra (CLID) bắt buộc là số điện thoại đã đăng ký.

Điều 2: Các dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí( phụ thuộc thiết bị đầu cuối của khách hàng)

STT

Tên dịch vụ

STT

Tên dịch vụ

1

Từ chối cuộc gọi nặc danh, từ chối một nhóm cuộc gọi

9

Cho phép gọi vào trực tiếp tới 1 máy và bỏ qua lời chào

2

Chuyển cuộc gọi vào 1 số máy khác trong trường hợp bận máy, không có tín hiệu trả lời…

10

Cấu hình cho phép thực hiện các cuộc gọi nhanh

3

Hiện số gọi đến trên máy điện thoại nhận

11

Dịch vụ chống làm phiền, khi bật tính năng này, các cuộc gọi đến sẽ bị chặn lại

4

Nhóm các số thành 1 số duy nhất đại diện

12

Thiết lập cuộc gọi hội nghị khi người tham gia gọi đến một số điện thoại đã định trước

5

Tự động trả lời và chuyển cuộc gọi đến các máy nhánh

13

Cho phép người dùng tạm ngưng thoại trên 1 máy và tiếp tục thoại trên 1 máy khác

6

Giới hạn thời gian gọi

14

Gọi 3 bên, 3 người cùng nói chuyện một lúc

7

Chuyển đàm thoại đang diễn ra tới 1 số máy khác

15

Tạo các nhóm (profile) cho từng số điện thoại

8

Chặn hướng gọi theo yêu cầu

16

Truy tìm cuộc gọi

(Khách hàng đánh dấu X vào ô lựa chọn dịch vụ)

Điều 3: Cước phí

Hợp đồng gigafone)

Bảng giá cước dịch vụ: Giá cước dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nhà nước hoặc do bên A trên cơ sở các quy định quản lý Nhà nước về giá cước viễn thông. Bên A có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới bên B trong trường hợp có thay đổi về giá cước dịch vụ.

Giá cước

Đơn vị: VNĐ

6s khối

+ 1s

1 phút

Cố định nội hạt

Thuê bao/tháng

22.000

Gọi nội hạt/phút

220

Cố định liên tỉnh

Liên tỉnh nội mạng

82,5

13,75

825

Liên tỉnh khác mạng

82,5

13,75

825

Di động

102,3

17,05

1.023

Bao gồm VAT 10%

Mức cước sử dụng của bên B trong tháng dự kiến (Khách hàng đánh dấu X vào ô lựa chọn)

o Dưới 5,000,000 đ/ tháng

o Từ 5,000,000 đ/ tháng – 10,000,000đ/ tháng

o Từ 10,000,000đ/ tháng – 20,000,000đ/ tháng

o Trên 20,000,000đ/ tháng

Đăng kí hạn mức cước quốc tế:

þ Không cho phép thực hiện các cuộc gọi đi quốc tế

o Dưới 2,000,000 đ/ tháng

o Từ 2,000,000 đ/ tháng – 5,000,000đ/ tháng

o Từ 5,000,000đ/ tháng – 10,000,000đ/ tháng

o Trên 10,000,000đ/ tháng

Bên A thiết lập chế độ cảnh báo theo mức sử dụng tối đa trong tháng dự kiến của bên B và gửi thông báo trong trường hợp khách hàng dùng tới mức cước tương ứng.

Điều 4: Điều khoản chung (Hợp đồng gigafone)

1.    Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng số …………/2016/Voice/VAS đã ký ngày … / … / 20…

2.    Phụ lục hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.

                              Đại diện bên A                                                                                                       Đại diện bên B

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.