Thủ tục đăng kí tin nhắn thương hiệu CMC

Thủ tục đăng kí tin nhắn thương hiệu CMC Thủ tục đăng kí tin nhắn thương hiệu CMC Brand name SMS hay Tin nhắn thương hiệu là một công cụ quảng cáo hướng đến khách hàng thông qua tin nhắn, ở đó Thương Hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm sẽ hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho những con số...

HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO

HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc O0o ———– ———- Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… PHỤ LỤC 02(HỢP ĐỒNG KHUYẾN MẠI TỔNG ĐÀI ẢO) (V/v: Đăng ký khuyến mại dịch vụ Tổng Đài Ảo) Hợp đồng số…… 2016/TDA/VAS ký ngày….. /………. / 2016....

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI ẢO

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI ẢO PHIẾU KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU LẮP ĐẶT DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO Mã đại lý:………………………………. (Hợp đồng số  …………………………… ký ngày …  / …  / 20…) 1.   SỐ MÁY LẺ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG(phiếu khảo sát) STT Dịch vụ Số lượng máy lẻ Số điện thoại sử dụng 1 Tổng đài ảo 5 04 710891...

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.