HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIGAFONE

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIGAFONE    HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH GIGAFONE Số HĐ:………………………… Mã KH:………………………. Mã đại lý: 062016NNL ……….     Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC Đại diện: Ông Lê Anh Vũ                  Chức vụ: Giám đốc TT Dịch vụ Giá trị gia tăng (Giấy ủy quyền số: 01/2016/GUQ-CTEL ký...

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.